Strafzaken.nl Direct een specialist op uw zaak. Gratis contact en advies: Bel 0800-1001 of mail advies@strafzaken.nl

Jeugd strafrecht

Een voorkoming in het jeugd strafrecht kan een behoorlijk impactvolle ervaring zijn, en het is begrijpelijk dat je je zorgen maakt over wat er gaat gebeuren. Hier is een overzicht van wat je kunt verwachten en wat de mogelijke uitkomsten kunnen zijn.

Wat is een Voorkoming?

Als je een overtreding of een misdrijf hebt begaan of je wordt er van verdacht moet je verschijnen voor de rechter. Zaken van jongeren tussen de 12 en 18 jaar worden behandeld door de kinderrechter. Een rechter gespecialiseerd in zaken met betrekking tot het jeugd strafrecht.

Wat Gebeurt er Tijdens de voorkoming jeugd strafrecht?

Oproep om te Verschijnen

Je ontvangt een oproep om voor de kinderrechter te verschijnen. Ook jouw ouders en of voogd krijgen deze meestal toegestuurd.

Voorbereiding

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden. Je kunt juridische bijstand krijgen, vaak via een advocaat die gespecialiseerd is in jeugdrecht. Deze advocaat kan je helpen om te begrijpen wat er gaat gebeuren en je verdediging voorbereiden.

Zitting

Tijdens de zitting zullen de volgende dingen gebeuren:

 • Identiteitscontrole: De rechter zal je identiteit controleren en uitleg geven over het proces.
 • Beschuldiging: De officier van justitie zal de beschuldigingen tegen je voorlezen.
 • Verklaring: Je krijgt de kans om jouw kant van het verhaal te vertellen.
 • Getuigen en Bewijs: Getuigen kunnen worden gehoord en bewijs kan worden gepresenteerd.
 • Verweer: Jouw advocaat kan jouw verdediging naar voren brengen en vragen stellen aan de getuigen.

Beslissing

De rechter zal een beslissing nemen, dit kan direct na de zitting gebeuren of op een later moment worden medegedeeld.

Mogelijke Uitkomsten Jeugd strafrecht

Vrijspraak

Als de rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is, kun je worden vrijgesproken.

Straf in Jeugd strafrecht

Als de rechter je schuldig bevindt, kunnen verschillende maatregelen worden genomen:

 • Waarschuwing: Een milde vorm van straf waarbij je wordt gewaarschuwd voor je gedrag.
 • Werkstraf: Je kunt een werkstraf krijgen, waarbij je een bepaald aantal uur onbetaald werk moet verrichten.
 • Voorwaardelijke Straf: Je krijgt een straf die alleen ten uitvoer wordt gelegd als je opnieuw in de fout gaat.
 • Plaatsing in een Jeugdinrichting: In ernstige gevallen kun je worden geplaatst in een jeugdinrichting.

Hulpverlening: Soms besluit de rechter dat je vooral hulp nodig hebt, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding of therapie. Dit kan onderdeel zijn van je straf of een voorwaarde zijn om straf te voorkomen.

Wat Kun je Doen?

 • Communiceer met je Advocaat: Zorg dat je open en eerlijk bent tegen je advocaat. Hij of zij kan je het beste helpen als je alle feiten op tafel legt.
 • Gedraag je Respectvol: Zowel tijdens de zitting als daarbuiten is het belangrijk om je respectvol te gedragen. Dit kan een positieve invloed hebben op de uitkomst van je zaak.
 • – Leer van de Ervaring: Gebruik deze ervaring om na te denken over je keuzes en gedrag in de toekomst. Het doel van het jeugdrecht is niet alleen om te straffen, maar ook om te leren en te verbeteren.

Het is begrijpelijk dat dit een stressvolle periode voor je kan zijn, maar met de juiste voorbereiding en ondersteuning kun je de situatie het hoofd bieden en hopelijk een positieve uitkomst bereiken.

Webdesign: GHXD