Strafzaken.nl Direct een specialist op uw zaak. Gratis contact en advies: Bel 0800-1001 of mail advies@strafzaken.nl

Internationaal strafrecht

Als je moet voorkomen voor het Internationaal strafrecht hof (International Criminal Court, ICC), is dat een serieuze juridische kwestie.

Het Internationaal Strafhof klaagt je aan voor ernstige internationale misdrijven, zoals genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie.

Hier is een overzicht van wat er kan gebeuren als je moet voorkomen voor het ICC:

Voorbereiding en Kennisgeving Internationaal strafrecht

Oproep en Kennisgeving

Je ontvangt een oproep of arrestatiebevel waarin staat wanneer en waar je moet verschijnen.

Je krijgt een vertaling van de documenten en een uitleg over je rechten.

Verschijning voor de Rechter

Eerste Verschijning

Tijdens je eerste verschijning wordt je geïnformeerd over de beschuldigingen tegen je en je rechten.

Er wordt gekeken of je adequate juridische vertegenwoordiging hebt.

Je kunt vragen om de aanklachten te horen en er wordt gecontroleerd of je de beschuldigingen begrijpt.

Vooronderzoek Internationaal strafrecht

Bevestiging van de Aanklachten

 • Een vooronderzoek wordt gehouden om te bepalen of er voldoende bewijs is om een proces te starten.
 • Dit kan enkele maanden duren en tijdens deze periode kan er aanvullend bewijs worden verzameld.

Verweermogelijkheden

 • Je hebt het recht om bewijs aan te dragen en tegenargumenten in te brengen.
 • Je advocaat kan getuigen oproepen en het bewijsmateriaal van de aanklager betwisten.

Voorbereiding op het Proces

Procesvoorbereiding

 • Als de aanklachten worden bevestigd, volgt de voorbereidingsfase op het proces.
 • Dit omvat de uitwisseling van bewijsmateriaal tussen de aanklager en de verdediging.
 • Beide partijen stellen hun strategieën en lijsten met getuigen en bewijzen op.

Het Proces Internationaal strafrecht

Procesverloop

 • Het proces wordt gehouden voor een panel van rechters, en is openbaar, tenzij er redenen zijn om het gesloten te houden.
 • Beide partijen presenteren hun zaak, roepen getuigen op en leggen bewijzen voor.
 • Zowel de aanklager als de verdediging geeft een uitgebreide juridische argumentatie door.

Verhoor en Kruisverhoor

 • Je zult waarschijnlijk worden verhoord door zowel je eigen advocaten als door de aanklager.
 • Er kan kruisverhoor plaatsvinden om de betrouwbaarheid van getuigen en bewijzen te toetsen.

Uitspraak en Straf

Uitspraak

 • Na het proces beraadslaagt de rechtbank en doet een uitspraak.
 • De rechtbank kan je vrijspreken of schuldig bevinden aan de beschuldigingen.

Strafoplegging

 • Een aparte hoorzitting gehouden om de straf te bepalen bij een veroordeling en uitspraak.
 • Mogelijke straffen zijn gevangenisstraf, boetes, en andere maatregelen zoals herstelbetalingen aan slachtoffers.

Beroep

Beroepsprocedure

 • Je hebt het recht om in beroep te gaan tegen de uitspraak of de straf.
 • Een hogere kamer van rechters binnen het ICC behandeld het beroep.

Gevolgen van een Veroordeling

Detentie

 • Je wordt overgebracht naar een gevangenis in een land dat een overeenkomst heeft met het ICC om straffen uit te voeren.
 • Je straf kan zwaar zijn en langdurig, afhankelijk van de ernst van de misdrijven waarvoor je bent veroordeeld.

Internationale Repercussies

Een veroordeling door het ICC heeft vaak gevolgen voor je internationale reputatie en kan leiden tot verdere sancties en beperkingen, zoals reisbeperkingen en bevriezing van activa.

Herstelmaatregelen

slachtoffers of betrokken gemeenschappen kunnen je verplichten om schadevergoeding te betalen, als je veroordeeld wordt.

Het is essentieel om goed juridisch advies in te winnen en je zaak serieus te nemen. Het ICC hanteert een hoge juridische standaard en biedt een eerlijke rechtsgang, maar de consequenties van een proces en mogelijke veroordeling zijn zeer ingrijpend en emotioneel.

Heb je specifieke vragen over je situatie of bepaalde aspecten van het proces? Neem dan contact met ons op.

Webdesign: GHXD