Strafzaken.nl Direct een specialist op uw zaak. Gratis contact en advies: Bel 0800-1001 of mail advies@strafzaken.nl

Commuun strafrecht

Als je moet voorkomen voor het commune strafrecht in Nederland, betekent dit dat je te maken hebt met een strafrechtelijke zaak die behandeld wordt volgens de algemene strafwetgeving. Je hebt een strafbaar feit gepleegd zoals diefstal, mishandeling, fraude, en andere overtredingen die niet onder specifieke categorieën zoals verkeersrecht of milieurecht vallen. 

Strafrecht advocaat

Wat staat jou nu te wachten? Wij helpen graag door helder uit te leggen welke de procedures er gaan volgen en de mogelijkheden waar je als aangeklaagde mee te maken krijgt.

Voorbereiding op de Rechtbankzitting

Dagvaarding Ontvangen

Je ontvangt een dagvaarding waarin staat waarvoor je wordt aangeklaagd, de datum van de zitting, en welke rechtbank de zaak behandelt. Het is belangrijk om deze goed te lezen en te begrijpen welke beschuldigingen tegen je zijn ingebracht.

Juridische Bijstand

 Je hebt het recht om een advocaat in te schakelen. Deze kan je helpen bij het voorbereiden van je verdediging en je bijstaan tijdens de zitting. Als je geen advocaat kunt betalen, kun je in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Verzamelen van Bewijs en Documenten

Verzamel alle relevante documenten en bewijsstukken die je zaak kunnen ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld correspondentie, getuigenverklaringen, of andere bewijzen zijn die je onschuld of verzachtende omstandigheden aantonen.

Voorbereiding van je Verhaal

Het is belangrijk om je verhaal goed voor te bereiden. Wat is er precies gebeurd? Hoe kan je dit uitleggen aan de rechter? Je advocaat kan je helpen bij het structureren van je verhaal en het benadrukken van belangrijke punten.

Wat Gebeurt Er in de Rechtbank?

De Rechtbankzitting

De zaak wordt behandeld door een rechter (of rechters) die de feiten van de zaak onderzoekt en een beslissing neemt. Dit kan in een enkelvoudige kamer zijn (één rechter) of in een meervoudige kamer (drie rechters), afhankelijk van de ernst van de zaak.

Oproeping en Voorstellen

De rechter opent de zitting en alle betrokkenen, inclusief de aanklager (officier van justitie) en de verdediging, worden geïntroduceerd.

Het Voorlezen van de Aanklacht

De officier van justitie leest de aanklacht voor. Dit is de formele beschuldiging van wat je hebt gedaan.

Jouw Verklaring

Je krijgt de gelegenheid om te reageren op de aanklacht. Je kunt je verhaal doen, verklaringen afleggen en eventuele vragen van de rechter beantwoorden.

Bewijslast

De officier van justitie presenteert het bewijs tegen je. Dit kan bestaan uit getuigenverklaringen, documenten, videomateriaal, enzovoort.

Verdediging

Je advocaat zal je verdediging presenteren en eventueel getuigen oproepen of bewijs aandragen dat je onschuld aantoont of de ernst van het delict vermindert.

Vragen en Discussie

De rechter kan vragen stellen aan zowel de aanklager als de verdediging om een beter beeld te krijgen van de feiten.

Het Slotwoord

Zowel de officier van justitie als de verdediging krijgen de gelegenheid om een slotwoord te houden. Dit is hun laatste kans om hun standpunt duidelijk te maken voordat de rechter zich terugtrekt voor beraad.

Uitspraak in commuun strafrecht

De Uitspraak

De rechter doet uiteindelijk uitspraak. Dit kan direct na de zitting gebeuren of op een later moment, afhankelijk van de complexiteit van de zaak. De uitspraak kan variëren van vrijspraak tot een straf zoals een geldboete, taakstraf, of gevangenisstraf.

Wat Te Doen Na de Uitspraak?

Beroep Aantekenen

Als je het niet eens bent met de uitspraak, kun je in veel gevallen in beroep gaan bij een hogere rechtbank. Je advocaat kan je hierbij adviseren en begeleiden.

Eventuele Straf Uitvoeren

Als je bent veroordeeld, moet je de opgelegde straf uitvoeren, zoals een boete betalen, een taakstraf verrichten, of een gevangenisstraf uitzitten.

Tips commuun strafrecht

Wees Eerlijk en Samenwerkend

Het is belangrijk om eerlijk en open te zijn. Misleiding of verzwijgen van informatie kan je situatie verergeren.

Luister naar je Advocaat

Volg de adviezen van je advocaat op. Deze is er om jou te helpen en heeft ervaring met het juridische proces.

Blijf Kalm en Respectvol

Blijf kalm en respectvol in de rechtbank. Dit kan een positieve invloed hebben op hoe de rechter je zaak beoordeelt.

Webdesign: GHXD